Biblioteka gminy

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1 Weksler-Waszkinel Romuald Jakub Błogosławiony Bóg Izraela
2 Fiedler Jiri Jewish sights of Bohemia and Moravia – wyd. Sefer Praga 1991
3 Proszyk Jacek Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej
4 Pilarczyk Krzysztof Żydzi i judaizm
5 Gilbert Martin Atlas Historii Żydów
6 Kurcz Zbigniew Mniejszości narodowe w Polsce
7 Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz Mniejszości narodowe w Polsce
8 Kwiek Julian Żydzi, Łemkowie, Śłowacy w woj. krakowskim w latach 1945-49/50
9 Peter Maser, Adelheid Weiser Juden in Oberschlesien
10 Winecka Krystyna Od Stanisławowa do Australii
11 ŻIH Inwentarz zbioru „Pamiętniki Żydów”
12 Witomska Anna Szajlokiem jestem
13 Grynberg Michał Księga Sprawiedliwych
14 Jaworski Wojciech Ludność żydowska w woj. Śląskim 1922-39
15 Drosnin Michael Kod Biblii
16 Fater Isachar Muzyka żydowska w Polsce w okresie międzywojennym
17 Singer Izrael Joszua Bracia Aszkenazy
18 Bukowski Waldemar, Noga Alan Żydzi w Polsce swoi czy obcy?
19 Unterman Alan Encyklopedia tradycji i legend żydowskich
20 Kanner Izrael Zwi Opowieści żydowskie
21 Korczak Janusz Król Maciuś na bezludnej wyspie
22 Madejczyk Piotr Mniejszości narodowe w Polsce
23 Fuks Marian Wielcy i sławni pochodzenia żydowskiego
24 Buber Martin Mojżesz
25 Ochman Jerzy Średniowieczna filozofia żydowska
26 Madia Adriana Bora, Amoroso Fiorenza Monti Żyd naszym bratem
27 Ginzberg Louis Legendy żydowskie
28 Nachman, Rabin z Bracławia Puste krzesło
29 Jerzy Polak, Spyra Janusz Żydzi w Bielsku-Białej i okolicy
30 Datner Szymon, Kamieńska Anna Z mądrości Talmudu
31 Kossowski Olgierd Moje zycie
32 Berdyczewski Mich Josef, Bin Gorion Żydowskie legendy biblijne
33 Bałaban Mejer Historia i literatura żydowska
34 Widoger Goefrey Słownik Biograficzny Żydów
35 Friedman Michał Ze skarbnicy midraszy
36 Johnson Paul Historia Żydów
37 ŻIH Biuletyny
38 Adler David A picture book of jewish holidays
39 Muzeum Bielsko-Bialskie studia muzealne
40 Mieczkowski Janusz Między emigracją a asymilacją
41 Szarota Tomas Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy
42 Galosz Janina Rychwałd moja wioska
43 Meirtchak Benjamin Jewish military
44 ŻIH Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968
45 Szajn-Lewin Eugenia W getcie warszawskim
46 Rajzman Eliasz Było kiedyś miasteczko
47 Tomaszewski Jerzy Żydzi w obronie Rzeczypospolitej
48 Geller Ewa Jidysz-język Żydów polskich
49 Sitarz Joanna Magdalena Jidysz- podręcznik do nauki języka
50 Weiss Moshe From Oświęcim to Auschwitz
51 Polak Jerzy Historia bielskiego tramwaju
52 Urbański Krzysztof Społeczność żydowska w Kielcach
53 Pilarczyk Krzysztof Studia Judaica
54 Spyra Janusz Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
55 Wight H. Fred Obyczaje krajów biblijnych
56 Singer Isaac Bashevis Szatan w Goraju
57 Falkowska Maria Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka
58 Robosz Anna To wszystko z nudów
59 Marian Grześciak Antologia Izraelska
60
61 Instytucje, organizacje i prasa żydowska w Polsce – informator
62 Urbach Elizer Out of the Fury
63 Gray Martin Wszystkim których kochałem
64 Biesik Tomasz Schroniska górskie na starej pocztówce i fotografii – Beskid Mały, Śląski i Żywiecki
65 Chmiel P. i Drabina J Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności
66 Prus Edward Holocaust po banderowsku /czy Żydzi byli w UPA/
67 Polak Lechosław Izrael w faktach
68 Adamska, Kaźmierska, Tak było… sprawozdania z warszawskiego getta 1939-43
69 Golan Shammai W drodze do Jerozolimy
70 Wallach Janet, John Arafat w oczach przyjaciół i wrogów
71 Smoleń Kazimierz KL Auschwitz in der Augen der SS
72 Strzelecki Andrzej Ewakuacja, Likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz
73 Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G. Historia i kultura Żydów polskich – Słownik.
74 Weissman Klein Gerda All but my life
75 Grochowska Alicja Elementy prania mózgu w procesie zagłady Żydów
76 Witomska Anna Zimowe Symfonie
77 Mortkowicz-Olczakowa Hanna Janusz Korczak
78 Gelbard Izabela Pieśni żałobne getta
79 Balberyszski M. Likwidacja Getta wileńskiego
80 Taffet Gerszon Zagłada Żydów żółkiewskich
81 Kermisz Józef Powstanie w getcie warszawskim
82 Zylbersztajn Stella A gdyby to było wasze dziecko
83 Blumental N. Obozy
84 Aisenbach A. Getto łódzkie
85 Rosner Edmund Literatura polska z czeskiego śląska
86 Kermisz Józef Akcje i „wysiedlenia”
87 Gren Roman Krajobraz z dzieckiem
88 Halter Marek Judaizm- opowieść dla moich chrześniaków
89 Ronen Szoszana Sobelman Michał Samouczek j. hebrajskiego
90 Czasopismo „ZNAK” Żydzi w Polsce i w świecie. Katolicyzm – judaizm. Kraków nr 339-340, II-III.1983
91 Zamojski R.H. Polacy i Żydzi – Osiem wieków wspólnej historii
92 Black Edwin IBM i holocaust
93 Solomon Norman Judaizm
94 Hański Bartłomiej Ze sobą, obok siebie, przeciwko sobie. Polacy, Żydzi, Austryjacy i Niemcy w XIX i na pocz. XX wieku.
95 Singer Icchok Baszewis Felietony, eseje, wywiady
96 Vogler Henryk Wyznanie mojżeszowe
97 Fater Czesława Aniołowie bez skrzydeł
98 Poradowski Michał Talmud czy Biblia
99 Krall Hanna Zdążyć przed Panem Bogiem
100 Cała Alina Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-97)
101 Gross Jan Tomasz Sąsiedzi – historia zagłady żydowskiego miasteczka
102 Baum Ruth Syn dziedzica i inne opowiadania
103 Skarby Habakuka /chasydzi/
104 Krall Hanna Dowody na istnienie
105 Eisler Jerzy Marzec 1968
106 Schmidt Erwin Juden in der K.K. Armee 1788-1918
107 Kishon Efraim Z zapisków podatnika
108 Kishon Efraim Abraham nic tu nie zawinił
109 Kishon Efraim A fe Dawidzie!
110 Schoenberner Gerhard Die Judenverfolgung in Europa 1933-1945. Der gelbe Stern.
111 Szczypiorski Andrzej Die schone Frau Seidenman
112 Czasopismo „ZNAK” Religia i etyka
113 Wodziński Marcin Groby Cadyków w Polsce
114 Hertzberg Arthur Żydzi – istota i charakter narodu
115 Wiesental Szymon Prawo, nie zemsta
116 Domańska Hanna Kadisz gdańskich kamieni
117 Jagielski Jan Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej
118 Czasopismo „Więź” Tematy polsko-żydowskie
119 Spyra Janusz Pamiętnik cieszyński – Początki żydowskiej synagogi w Cieszynie
120 Gebirtig Mordechaj Pieśni
121 Trzeciak Stanisław ks Program swiatowej polityki żydowskiej
122 Żebrowski Rafał Dzieje Żydów w Polsce – kalendarium
123 Lemaire Andre Dzieje biblijnego Izraela
124 Edelman Marek Strażnik
125 Wantuła Jan Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego
126 Trunk Jechiel Jeszaja Moje życie wpisane w historię Żydów w Polsce
127 Stryjkowski Julian Głosy w ciemności
128 Pawlak Władysław Urodzeni w Warszawie
129 Rufaisen-Schupper H. Pożegnanie Miłej 18
130 Caputa Rafał Jeziorski Ireneusz Okruchy pamięci – z dziejów Żydów na Żywiecczyźnie
131 Hoss, Broad, Kremer Oświęcim w oczach SS
132 Schwarberg Gunter Dzieciobójca
133 Machejek Władysław Żydowski pies
134 Freud Sigmund Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna
135 Sholem Gerszon Judaizm
136 Rosenfeld Aleksander Cóżeś ty za pani?
137 Słonimski Antoni Alfabet wspomnień
138 Klugman Aleksander Słownik polsko-hebrajski
139 ŻIH Dzieje Żydów w Polsce
140 Perle Jehoszua Żydzi dnia powszedniego
141 Marrus Michael Holokaust – historiografia
142 Macha Zdzisław Europa po Auschwitz
143 Levi Primo Czy to jest człowiek
144 Kornblum Józef Miłość i szarańcza
145 Rosenberg Kurt Żyć, a nie przeżyć
146 Schwarberg Gunter Das Ghetto
147 Uris Leon Miła 18
148 Wolf Rebeka Kuchnia koszerna
149 Pasz Franciszek Żydzi i My w Cieszynie
150 Singer Issac Bashevis Gimpel głupek
151 Nissenbaum Fundacja Rodziny Nissenbaumów
152 Ziemny Aleksander Poeci Złotej Ery
153 Chojecka Ewa Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku
154 Spyra Janusz W cieniu skoczowskiej synagogi
155 Spojrzenie na rocznicę – Kielce
156 Żydzi i judaizm
157 Sadek Vladimir Sedinova Jirina The Old Jewish Cementary and the Klausen Synagogue
158 Bartoszewski W Warto być przyzwoitym
159 Eisenberg Josy Judaizm
160 Pecaric Sacha Tarjag Micwot – 613 przykazań judaizmu
161 Penkalla Adam Żydzi na terenie guberni radomskiej w latach1815-62
162 Kenig Piotr 150 lat prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim
163 Hoy Claire  Ostrovsky Victor Wyznania szpiega
164 Ficowski Jerzy Rodzynki z migdałami
165 Mark Bernard Męczeństwo i walka Żydów w latach okupacji
166 Simon Heinrich, Marie Filozofia żydowska
167 Tilbury Neil Izrael
168 Asz Szalom Mąż z Nazaretu
169 Pilarczyk Krzysztof Żydzi i Judaizm 3
170 Mieszkowska Anna Dzieci Ireny Sendlerowej
171 Amajse
172 Ehl Petr, Parik Arno, Fiedler Jiri Old Bohemian and Moravian Jewish Cementeries
173 Fuks, Hoffman, Horn,Tomaszewski Żydzi polski, dzieje i kultura
174 Herman Jan Jewish Cementaries in Bohemia and Moravia
175 Chojecka Ewa Ratusz w Bielsku-Białej
176 Linert Andrzej Teatr Polski w Bielsku-Białej
177 Dudek-Bujarek Teresa Jakub Glasner
178 Eschwege Helmut Die Synagoge in der deutschen Geschichte
179 Vishniac Roman Verschwunde Welt – album
180 Waks Luka My Jews
181 Jagielski Jan, Lec Tomasz Nie zatarte ślady getta warszawskiego
182 Nachman z Bracławia Opowieści Rabina Nachmana z Bracławia
183 Zitzman Jerzy Labirynty wyobraźni
184 Piechotka Kazimierz i Maria Bramy Nieba – bóżnice drewniane
185 Cohn-Sherbok Lavinia Historia Cywilizacji Żydowskiej
186 Horovitz Ryszard Album zdjęć
187 Dobroszycki Lucjan Image before my eyes – album
188 Weiner Miriam Jewish Roots in Poland
189 Atlas biblijny
190 Shalom Fundacja I ciągle widzę ich twarze – album
191 Święta Żydowskie
192 Berenbaum Michael The World must know – album USHMM
193 Romani Rose Zagłada Sinti i Romów
194 Izabella Rejduch-Samkowa Dawna sztuka żydowska w Polsce
195 Jagielski Jan, Bergman Eleonora Katalog synagog i domów modlitwy zachowanych w Polsce
196 Metzger La Vie Juive au Moyen Age
197 Pręgowski Tadeusz Ludzie i kamienie – cmentarz żydowski w Katowicach
198 The Warsaw Ghetto – album
199 Drucker Malka The Family Treasury of Jewish Holidays
200 Olma Franz Alzen in Bildern
201 Wiśniewski Tomasz Bóżnice białostocczyzny-Żydzi w Europie Wschodniej do 1939
202 Kunert Andrzej Polacy Żydzi 1939-1945 – wybór źródeł
203 Piekarski Przemysław Zaśpiewaj mi w jidy sz
204 Oświęcim wczoraj i dzisiaj – album
205 Kacenelson Icchak Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie
206 Szymborska Wisława Nic darowane – poezja
207 Getter, Schall, Schipper Żydzi bojownicy o niepodległość Polski – monografia Lwów 1939
208 Zagłada żydowstwa polskiego – album zdjęć, 1945r.
209 Siekierski, Tych Widziałem Anioła Śmierci. Losy deportowanych Żydów polskich w ZSRR w latach II wojny światowej.
210 Księga Pamięci. Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, tom I i II
211 Lifszyc Arie, Jakubowski Sara Podręcznik do nauki j. hebrajskiego cz. I
212 Couliano Loan  Eliade Mircea Słownik religii
213 Bielsko-Bialskie studia muzealne – 1
214 Grupińska Anka Ciągle po kole – rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego
215 Mróz Lech Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w.
216 Bielecki Jerzy Kto ratuje jedno życie…
217 Pilecki Witold Ochotnik do Auschwitz
218 Polak Jerzy Bielska-Białej w zwierciadle czasu
219 Wroński, Zwolakowa Polacy Żydzi 1939-1945
220 Gold Lee Żydowskie gotowanie
221 Popiołek Kazimierz Historia Śląska
222 Nissenbaum Zygmunt Ratowanie śladów kultury żydowskiej w Polsce
223 Pośpieszyńska Katarzyna Kuchnia żydowska i izraelska
224 Relacje świadków Chorzowianie w KL Auschwitz
225 Orlicki Józef Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949
226 Rączka Jan Władysław Krakowski Kazimierz
227 Gruda Konrad Jej dzień
228 Jerusalem – foto album
229 Buszko Józef Galicja 1859-1914 – Dzieje narodu i państwa polskiego
230 Oz Amos Mój Michał
231 Keret Etgar Pizzeria „Kamikaze”
232 Izrael w faktach
233 Wawer Pola Poza gettem i obozem
234 Singer Isaac Bashevis Urząd mojego ojca
235 Kemeraz-Kos Ninel Święta i obyczaje żydowskie
236 Unterman Alan Żydzi wiara i życie
237 Lifschitz Daniel Z mądrości chasydów
238 Porter Anna Pociąg Kasztnera
239 Ouaknin Marc-Alain Chasydzi
240 Fuks Marian Pan sobie żarty stroisz?
241 Sitarz Magdalena Yiddish and Polish proverbs
242 Mazan Leszek Zdarzenia z życia naszego monarchy
243 Jarzębski Jerzy Schulz
244 Armstrong Karen Jerozolima – miasto trzech religii
245 Kornblum Józef Obrazki izraelskie
246 Polak Jerzy Zarys dziejów Lipnika
247 Frank Anna Dziennik
248 Kola Andrzej Hitlerowski obóz zagłady Żydów w Bełżcu w świetle źródeł archeologicznych, Badania 1997-1999
249 Olczak-Ronkiewicz J. W ogrodzie pamięci
250 Safrin Horacy Przy szabasowych świecach
251 Feuchtwanger Lion Wygnanie
252 Feuchtwanger Lion Żydówka
253 Kapuściński Ryszard Wojna futbolowa
254 Krekulova A Święta Żydowskie Potrawy i Obyczaje
255 Piotrowski Stanisław Proces Hansa Franka
256 Fuks Marian Muzyka ocalona
257 Lanzmann Claude Shoah
258 Fuks Marian Żydzi w Warszawie
259 Sack John Oko za oko
260 Grzesik Julian Holocaust – Martyrologia Żydów Europejskich
261 Polak Jerzy Bielsko-Biała i okolice
262 Lemaire Andre Świat Biblii – encyklopedia
263 Turski Marian Losy żydowskie-świadectwo żywych, tom I
264 Turski Marian Losy żydowskie-świadectwo żywych, tom II
265 Meirtchak Benjamin Żydzi żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej
266 Stern Fritz Niemiecki Świat Einsteina – eseje o historii Niemiec XX wieku
267 Kemlein Sophia Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848
268 Bartoszewski W. Lewinówna Zofia Ten jest z ojczyzny mojej-Polacy z pomocą żydom 1939-45
269 Dichter Wilhelm Koń Pana Boga/ Szkoła bezbożników
270 Spyra Janusz, Wodziński Marcin Jews in Silesia
271 Shalev Meir Rosyjski romans – biblioteka współczesnej literatury hebrajskiej
272 Filip Lucyna Żydzi w Oświęcimiu 1918-1941
273 Chagall Marc Moje życie
274 Jarecki Jan Najazd sowiecki na Polskę 17 IX 1939
275 Stowarzyszenie Olszówka Przewodnik – Bielsko-Biała Dziedzictw Kulturowe
276 Kornblum Józef Od Wisły po Jordan – Cieszyn 1996
277 Urbach Eliezer, Weigand Edith Wyrwany z piekieł, Niewiarygodna odyseja Eliezera Urbacha
278 Inbal Shimshon New Dictionary English-Hebrew Hebrew-English
279 Fijałkowski P., Rakowski S. Ludzie i zabytki, Żydzi na ziemiach polskich
280 Mostowicz Arnold Ballada o ślepym Maksie
281 ŻIH Dzieci żydowskie oskarżają
282 Wolke Robert Co Einstein powiedział swojemu fryzjerowi.
283 Muzeum Bielsko-Bialskie Studia Muzealne – IV
284 Martyrologia i walka Żydów polskich – II wojna światowa
285 Singer Issac Bashevis Sztukmistrz z Lublina
286 Domańswka H., LifschesL. Żydzi znad gdańskiej zatoki
287 O’Brien Darcy Papież nieznany
288 Weiss Szewach Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska.
289 Borzymińska Zofia Dzieje Żydów w Polsce w XIX w.
290 Pogranicza Żydzi w Szczecinie
291 Diniz Tailor A Sobrevivente a 21646 – Historia Herty Spier
292 Woronczak Jerzy Żydowskie gminy wyznaniowe – studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce t.1
293 Grupińska Anka Najtrudniej jest spotkać Lilit
294 Eliasberg Alexander Legendy Żydów polskich – Wyd. Austeria – Kraków 2004
295 Halkowski Henryk Żydowskie życie
296 Jabes Edmond Księga Pytań
297 Gebert Konstanty 54 komentarze do Tory
298 Krajewski Stanisław 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas
299 Ks. Manfred Deselaers Dialog u progu Auschwitz
300 Linert Andrzej Teatr w kręgu „Ha-Szacharu”
301 Archiwum Archiwum Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych „B’nei B’rith” w Krakowie
302 Buber Martin Rabiego Izraela Ben Eliezera zwanego Baal Szem Tow – pouczenie o Bogu
303 Namysło Aleksandra Zagłada Żydów Zagłębiowskich
304 Friedman Michał tłum. Agady Talmudyczne
305 Kozłowski Kazimierz Żydzi szczecińscy-tradycja i współczesność
306 Klepfisz Heszel Przedwojenny świat przez pryzmat młodego Żyda polskiego
307 Rudnicki Stanisław Prawo do grobu
308 Dan Brown Kod Leonarda
309 Archiwa Archiwa w Polsce – informator adresowy
310 Klistała Jerzy Harcerstwo w M. Bielska i Białej w latach 1925-49
311 Belmont Leo Mojżesz współczesny /1931/ – pieczęć WIZO
312 Tych Feliks Pamięć Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie
313 Kenig Piotr Z dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej
314 Burchard Przemysław Pamiątki i zabytki kultury Żydowskiej w Polsce
315 Grupa Małgorzata Badania Archeologiczne na terenie Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i Ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004
316 Proszyk Jacek Dzieje społeczności żydowskiej w polskiej części dzisiejszego Euroregionu „Beskidy” w: Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy
317 Greenwald Zew Rabbi Bramy Halachy, Religijne prawo żydowskie.
318 Klistała Jerzy Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, Raciborza w latach 1939-1945 – słownik biograficzny
319 Kornblum Józef Opowieści o zwykłych ludziach jak Ty i ja
320 Ligocka Roma Tylko ja sama
321 Jeziorski Ireneusz Studia Judaica Biblioteki Żywieckiej – Żydzi na Żywiecczyźnie
322 Spyra Janusz Żydzi na Śląsku Austriackim 1742-1918
323 Jonas George Monachium – Zemsta
324 Sfar Joann Kot Rabina 1.Bar Micwa
325 Sfar Joann Kot Rabina 2. Malka Lwi Król
326 Koren Yehuda, Negev Eilat Sercem byliśmy wielcy. Niezwykła historia żydowskiej rodziny karłów ocalałej z holocaustu.
327 Skarbiński Adam Dzieje lotnictwa na Podbeskidziu 1932-2000
328 Filip Lucyna Juden in Oswiecim 1918-1941
329 Tencer Janusz W kuchni mamy
330 Singer Issac Bashevis Śmierć Matuzalema
331 Singer Issac Bashevis Namiętność
332 Singer Issac Bashevis Spuścizna
333 Kohelet
334 Tora Piecioksiąg Mojżesza – tłum. Izaak Cylkow
335 Tora Pardes Lauder Bereszit – księga pierwsza
336 Tora Pardes Lauder Szemot – księga druga
337 Tora Pardes Lauder Wajikra – księga trzecia
338 Tora Pardes Lauder Bemidbar – księga czwarta
339 Tora Pardes Lauder Dewarim – księga piąta
340 Sidur Sidur modlitewnik żydowski Szaarej Teszuwa – aszkenazyjski
341 Pardes Zemirot Pieśni Szabatowe i Błogosławieństwo po jedzeniu
342 Stary Testament Stary Testament tom. I
343 Stary Testament Stary Testament tom. II
344 Stary Testament Stary Testament tom. III
345 Pismo Święte Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne
346 Jakubowicz Dawid Sefer Wadowice, Andrychów, Kalwaria, Myślenice, Sucha /hebr./
347 Judisches Lexikon Ein enzyklopadisches Handbuch des judischen Wissens in vier Banden, Band IV/2 – z hasłami opracowanymi przez prof..Michaela Berkowitza
348 Almanach 5745 Kalendarz żydowski 1984/85 – brak
349 Almanach 5746 Kalendarz żydowski 1985/86
350 Almanach 5747 Kalendarz żydowski 1986/87
351 Almanach 5748 Kalendarz żydowski 1987/88
352 Almanach 5749 Kalendarz żydowski 1988/89
353 Almanach 5750 Kalendarz żydowski 1989/90 – brak
354 Almanach 5751 Kalendarz żydowski 1990/91
355 Almanach 5752 Kalendarz żydowski 1991/92
356 Almanach 5753 Kalendarz żydowski 1992/93
357 Almanach 5754 Kalendarz żydowski 1993/94
358 Almanach 5755 Kalendarz żydowski 1994/95
359 Almanach 5756 Kalendarz żydowski 1995/96
360 Almanach 5757 Kalendarz żydowski 1996/97
361 Almanach 5758 Kalendarz żydowski 1997/98
362 Almanach 5759 Kalendarz żydowski 1998/99 – brak
363 Almanach 5760 Kalendarz żydowski 1999/2000
364 Almanach 5761 Kalendarz żydowski 2000/01 – brak
365 Almanach 5762 Kalendarz żydowski 2001/02
366 Almanach 5763 Kalendarz żydowski 2002/03
367 Almanach 5764 Kalendarz żydowski 2003/04
368 Almanach 5765 Kalendarz żydowski 2004/05
369 Almanach 5766 Kalendarz żydowski 2005/06
370 Almanach 5767 Kalendarz żydowski 2006/07
371 Wiederman Paweł Płowa bestia
372 Berkowicz Michael Vätererbe und zukunftshoffen
373 Miron Eliahu Bielsko-Biala /sefer/
374 Mann Thomas Joseph und seine Bruder /pieczęć: Żydowskie Towarzystwo Kultury i Sztuki w Bielsku/
375 Kramsztyk Izaak Prawda Wieczna czyli Zasady Religji Mojżeszowej
376 Szenhak S. Modlitewnik Sydur
377 Germania Judaica – Arbeitsinformationen
378 Grynberg Henryk Z księgi rodzaju – poezja
379 Limites Patriae Zeszyty Naukowe WSA Bielsko-Biała 1
380 Polak Jerzy 140-lecie Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
381 Polak Jerzy Dom Polski w Bielsku 1902-1952
382 Zawidzka Iwona Miejsce święta dla wszystkich żyjących – czyli rzecz o cmentarzu żydowskim w Bochni
383 Archiwa Polski Słownik Archiwalny
384 Gross Dawid Jewish First Names
385 Chmura Godel Droga życia, czyli rzecz o przetrwaniu
386 Weissman Klein Gerda, Antholis Kary One Survivor Remember – DVD /wersja angielska/
387 Weissman Klein Gerda, Antholis Kary Ocalona Pamięta – DVD /wersja polska/
388 Tyloch Witold Gramatyka języka hebrajskiego
389 Proszyk Jacek Historia dobroczynności żydowskiej w Bielsku w latach 1860-1939
390 Ficowski Jerzy oprac. Rodzynki z migdałami
391 Proszyk Jacek A History of Jewish Social Welfare in Bielsko 1860-1939
392 Abulafia Abraham Sefer Ha-Ot (Księga Znaku) – tłum. aramejski, hebrajski, angielski
393 Talmud Babiloński
394 Zimmermann Leon Wiersze – Bielsko-Biała 1947-1987
395 Zapolska Gabriela Antysemitnik. Powieść. – WL – Kraków tom.X
396 Proszyk Jacek Przewodnik po czasopiśmie Judisches Volksblatt – Tygodnik Żydowski – Pismo Śląskie Bielsko 1925-1939
397 Wiesenthal Szymon Prawo, nie zemsta 0
398 Halberstam Rotenberg Menachem Beniamin Bencjon MUCAL ME-ESZ (URATOWANY Z OGNIA) czyli, kilka fragmentów z interpretacji i prawa, homilii i legend, wskazówki na drogę chasydyzmu, które ocalały z łaski Bożej od naszego nauczyciela i rabina, wielkiego uczonego, który zrozumiał wszystkie tajemnice, również te ujawnione i te ukryte, jednego ze sprawiedliwych swego pokolenia, dumy świętego narodu naszego naucziciela św. ARONA HALBERSTAMA (…) Służył, nosząc koronę rabinatu, i propagował Torę ponad 50 lat W ŚWIĘTEJ GMINIE BIAŁA-BIELSKO (niech Bóg ją chroni) – Wyd. HADAR LINOTYPING AND PUB. COMP. – New York 1955 /język hebrajski/
398 Maewrblh gribniear Nvyx Nb Nymynb Mcnm  /a”iy Xeylyb alayb q”qb ,Maewrblh Nrha 'r Nrm/ wahm lxvm
399 Jockheck Lars „Od agenta do kolaboranta? Współpraca żydowskiego publicysty Fritza Seiferta z Bielska z władzami niemieckimi w latach trzydziestych i czterdziestych.” w: Zagłada Żydów – Studia i Materiały 2006, nr 2 s.163-176
400 Proszyk Jacek oprac. Księga Zgonów dla gmin zydowskich Bielska i Białej za lata 1848-2002 wraz z oznaczeniem miejsca pochówku na cmentarzu żydowskim.
401 Górna Katarzyna /praca/ Judaizm religią wielu wierzeń i zwyczajów. Bielsko-Biała i jej Społeczność Żydowska.
402 Kocur Agnieszka /praca/ Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej. Historia i działalność obecna.
403 Jaworski Wojciech Zarys dziejów ludności żydowskiej w regionie wadowickim
404 Spitzer Salomon Modły Izraelitów na dni powszednie i święta, uroczystości i posty, oraz obrządki i ceremonje religijne.
405 Spyra Janusz, Wodziński Marcin Spis nagrobków na cmentarzu żydowskim w Cieszynie
406 Gajowniczek Katarzyna /praca/ Poezja w życiu Żydów zamieszkujących teren Górbego Śląska w latach 1932-1942, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości, nieznanego żydowskiego urzędnika.
407 Matejsko Sylwia /praca/ Żydzi w oczach mieszkańców Bielska i Białej
408 Jandura Klaudia /praca/ Śladami bielsko-bialskich synagog
409 Tobur Anna, Gwóźdź Joanna, Znojek Małgorzata /praca/ Bielski Ruch Syjonistyczny ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wyjazdów młodzieży żydowskiej z Bielska i Białej do Palestyny w latach 1936-1939
410 Urząd Opieki nad grobami Wojskowymi Okręgu Generalnego Krakowskiego – cmentarz żydowski w Bielsku Aleksandrowicach – karty żołnierzy z kwatery wojskowej
411 Węgrzynek Natalia /praca/ Przekrój społeczno-zawodowy Żydów bielskich i bialskich ze szczególnym uwzględnieniem wkładu tychże w rozwój wytwórczości sukienniczo-włókienniczej w XVIII i XIX w.
412 Proszyk Jacek Cmentarz żydowski w Oświęcimiu – spis nagrobków
413 Proszyk Jacek Cmentarz żydowski w Żywcu Zabłociu – spis nagrobków
414 Duda Jan /praca/ Mniejszość żydowska w Polsce. Obecny stan prawny i praktyka.
415 Kościelniak Dominika /praca/ Losy wychowanków Domu Dziecka Żydowskiego w Bielsku
416 Borowski Michał /praca/ Działalność Żydowskiego Klubu Sportowego „Hakoah” Bielsko
417 Suda Małgorzata /praca/ Wkład Żydów w kulturę duchową i materialną państwa polskiego na przykładzie Bielska-Białej. Lekcja historii w szkole podstawowej.
418 Matuszewska Katarzyna /praca/ Dom Dziecka Żydowskiego w Bielsku
419 Stanaszek Magdalena /praca/ Symbolika płaskorzeźb na cmentarzu żydowskim w Cieszynie
420 Smagóra Marta /praca/ Maksymilian Metzendorf 1898-1997
421 Proszyk Jacek Żydowskie instytucje i organizacje filantropijne w Bielsku i Białej w latach 1860-1939
422 Klein Weissman Gerda All but my life – fragmenty książki przetłumaczone na język polski przez Jarosława Fejdycha
423 Konik Agnieszka, Lizurej Alicja /praca/ Historia Domu Dziecka Żydowskiego w Bielsku w latach 1945-1950
424 Tabaczniuk Tomasz /praca/ Żydowskie Organizacje Społeczne w Bielsku i okolicach w okresie międzywojennym 1918-1939
425 Moskała Eugeniusz /praca/ Konspekty do lekcji języka polskiego: Aby zrozumieć należy pamiętać. Pamięć, która ocalała.
426 Beata Adamek /praca/ Historia Żydów w Bielsku i Białej
427 Sapeta Urszula /praca/ Konspekty do lekcji historii: Rola Żydów w życiu gospodarczym i duchowym Bielska
428 Curyło Katarzyna /praca/ Żydowska obrzędowość związana z pochówkiem i organizacja cmentarzy żydowskich dawnego województwa bielskiego.
429 Wajda Patrycja /praca/ Shoah artystek życia
430 Gazur Monika, Panak Barbara /praca/ Praca dyplomowa – cmentarz żydowski wraz z domem przedpogrzebowym w Cieszynie
431 Jaworski Wojciech Żydzi w województwie Śląskim w okresie międzywojennym.
432 Materiały do dziejów rodziny Tugendhat i fabryki włókienniczej.
433 Budzowska Joanna /praca/ Jakub Glasner – malarz bielski
434 Tołbast Maria /praca/ Żydowscy artyści na Śląsku Cieszyńskim końca XIX i pierwszej połowy XXw.
435 Richtmann Beno Mój pamiętnik
436 Krajewska Monika, Paszkiewiczowie Hanna i Piotr Cmentarze żydowskie w Warszawie
437 Olner Rotstein Edzie Tango śmierci. Pieśń o Auschwitz.
438 Tablice do przeliczania dat hebrajskich i tłumaczenia imion hebrajskich.
439 Tisza Beaw – Dzień Żałoby Narodowej
440 Sefer Andrychów Księga Andrychów – tłumaczenie na język polski i niemiecki
441 Król Jan Żydzi na Śląsku Cieszyńskim /Kalendarz Cieszyński 1990/
442 Patzelt Herbert Zur Geschichte der Juden in Osterreichisch Schlesien
443 Uniwersytet Śląski Uroczystość promocji Pana Profesora Richarda Pipes na stopień doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 1994
444 Getto (film DVD VCD)
445 Kronika Żydowski Klubu Sportowego „Hakoah” Bielsko 1912 – 1937
446
447 Badania archeologiczne na terenie dawnej Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu ul.Berka Joselewicza, tom I – dokumentacja i sprawozdanie
448 Badania archeologiczne na terenie dawnej Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu ul.Berka Joselewicza, tom II – dokumentacja fotograficzna
449 Księga adresowa Bielska, Białej i okolicy dla przemysłu, handlu i rzemiosła ze szczegółowym spisem właścicieli mieszkań. 1937
450 Lieberman Józefowicz Berta Pamiętnik wojenny z 1939 roku. Cierpiałam, ale za co? Że byłam… /wspomnienia, maszynopis/
451 Szlagor Edward, Kramarz Henryka Opracowanie dotyczące getta w Andrychowie
452 Proszyk Jacek Indeks alfabetyczny osób pochowanych na cmentarzach żydowskich w Bielsku i Białej /wersja 2000 rok/
453 Staszko Joanna /praca/ Zagłada Żydów Bielska i Białej we wspomnieniach i relacjach. /PAN Instytut Badań Literackich Warszawa 2001/
454 Grelewski Stefan ks. dr Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej. KUL Lublin 1937 /w tym: wyznanie mojżeszowe i Karaimi/
455 Orlicki Józef Szkoce z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949. KAW 1983
456 Bujkiewicz Zbigniew Aspiracje kolonialne w polityce zagranicznej Polski w okresie międzywojennym. /Lubuskie Towarzystwo Naukowe Zielona Góra 1998/
457 Tomaszewski Jerzy Preludium Zagłady. Wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 r. /PWN Wawa 1998/
458 Tomaszewski Jerzy Rzeczpospolita wielu narodów. /Czytelnik Wawa 1985/
459 Tomaszewski Jerzy Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939. /MAW Wawa 1985/
460 Tomaszewski Jerzy, Landau Zbigniew Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 /KiW Wawa 1986/
461 Tomaszewski Jerzy, Landau Zbigniew Anonimowi władcy. Z dziejów kapitału obcego w Polsce 1918-1939 /WP Wawa 1968/
462 Batowski Henryk Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej. /WL Kraków 2001/
463 Battenberg Friedrich Żydzi w Europie
464 Klein Weissman Gerda, Klein Kurt The Hours After. Letters of Love and Longing in War’s Aftermath. /St.Martin Griffin New York 2001/
465 Nuty do piosenek żydowskich w języku jidysz
466 Papała Alina /praca/ Przedstawienia wybranych symboli na nagrobkach żydowskich w Cieszynie
467 Heitlinger Max In the Nick of Time escape from nazis, war, sickness, boredom. An Autobiography 1899- /autobiografia bielszczanina/
468 Ucieczka z Sobiboru /film DVD/
469 Abraham ibn Ezra (1092-1167) Halberstam Salomon Chaim (1832-1900) Księga roku przestępnego Raby.  Sefer ha-‘ibur le-ha-R. A. b. ‘E. / yoc’e le-’or pa‘am rishonah mi-tokh he‘etek k.”y. […] mi-meni Sh. Z. H. H. Seria Sefarim ha-Yoc’im le-’Or be-Pa‘am Rishonah ‘Al Yede Hevrat Mekice Nirdamim ; Shanah 5. Wydawnictwo: Mekice Nirdamim 1874
470 Zabilska Magdalena /praca/ Żydowskie zabytki w Bielsku-Białej, 2007
471 Steiner M., Horowvitz S., Glaser N., Gunzig J., Dobschutz L. Grabreden gehalten beim Leichenbegangnisse der Herrn J.S. Halberstam in Bielitz am 26 Marz 1900 – dr M.Steiner aus Bielitz, prof. S.Horowvitz aus Breslau, dr N.Glaser aus Biala, dr J.Gunzig aus Loschitz, dr L.Dobschutz aus Skotschau – Wien 1900
472 Kościelniak Dominika /praca dyplomowa/ Die Geschichte der Juden in Bielitz vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. – Kraków 2007
473 Doellinger Józef /praca dyplomowa/ Wspomnienia o bielskiej synagodze – Bielsko-Biała 2007
474 Namysło Aleksandra Sprawozdanie ze zjazu z okazji dwulecia istnienia Centrali Żydowskich Rad Starszych Wschodniego Górnego Śląska – w: Kwartalnik Historii Żydów nr 3 z 2005 r.
475 Jaworski Wojciech Prasa żydowska w województwie śląskim 1922-1939 – w: Biuletyn ŻIH nr 4 z 1991 r.
476 Kalwasiński Tadeusz /praca magisterska/ Rola Public Relations w kreowaniu społecznego wizerunku mniejszości narodowych w Polsce, na przykładzie Gminy Żydowskiej w Bielsku-Białej – Katowice 1999
477 tom I Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady – przywracanie pamięci
478 tom II Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady – przywracanie pamięci
479 Purchla Jacek, Skotnicki Aleksander Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog wystawy. Kraków 2007
480 Bialik Chaim Nachman Blask – poezje – Kraków 2005
481 Hart-Moxon Kitty Return to Auschwitz – /wspomnienia bielszczanki/ – USA 2000
482 Tomaszewski Jerzy, Chojnowski Andrzej Izrael. Historia Państwa. – Warszawa 2001
483 praca zbiorowa Ostrowskie Studia Judaistyczne – Studia Iudaica Ostroviensia tom I – Ostrów Wielkopolski 2007
484 Krall Hanna Żal – 2007
485 Żbikowski Andrzej Żydzi. Historia, kultura i obyczaje polskich Żydów – Wyd.Dolnośląskie Wrocław 1997
486 red. Jakubowska Urszula Galicyjskie Spotkania – materiały pokonferencyjne – Przemyśl 2004
487 red. Jakubowska Urszula Galicyjskie Spotkania – materiały pokonferencyjne – Przemyśl 2005
488 red. Jakubowska Urszula Galicyjskie Spotkania – materiały pokonferencyjne – Przemyśl 2006
489 An-ski Szlojme Zajnwil Rapoport Dybuk – Na pograniczu dwóch światów. Przypowieść dramatyczna w czterech aktach według hebrajskiej wersji dramatu Chaima Nachmana Bialika – Kraków 2007
490 red. Pilarczyk Krzysztof Studia Judaica rok X nr 1 (19) 2007
490 Spyra Janusz Ruch syjonistyczny na Morawach i Śląsku Austriackim do 1918 roku – Studia Judaica
491 Stojak Grażyna Śladami rodziny Hennerów – Przemyśl 2006
492 Krajewska Monika Time of Stones – album – Warszawa 1983
493 Kazała Adam /praca magisterska/ Żydowskie organizacje sportowe w Bielsku-Białej „Hakoah” i „Makkabi” – Opole 2001
494 Łubczyk Grzegorz Polski Wallenberg – rzecz o Henryku Sławiku – film dokumentalny TVP – DVD
495 Łubczyk Grzegorz Polski Wallenberg – rzecz o Henryku Sławiku – Warszawa 2003
496 Herzl Teodor Państwo żydowskie – Kraków 2006
497 Kronika Szkolna uczennic żydowskich z lat 1933-1939 Miejskiej Szkoły Powszechnej nr 15 w Krakowie – Austeria – Kraków 2006
498 praca zbiorowa Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie. – WAM – Kraków 2007
499 Kafka Franz Aforyzmy z Zürau – EMG – Kraków 2007
500 Uexküll von Gosta Lassalle – Warszawa 1997
501 Halter Marek Chazarski wiatr – Prószyński i S-ka – Warszawa 2003
502 Skrzypczak Andrzej Lapidarium /cmentarz żydowski w Wiedniu/ – Wyd. Alleluja – Kraków 2006
503 Jelonek Tomasz Chasydzi. Radośni mistycy żydowscy. – Wyd. Bratni Zew – Kraków 2007
504 Toeplitz Krzysztof Teodor Najkrótsze stulecie – KAW – Warszawa 2000
505 Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie. Tom.1 – Prószyński i S-ka – Warszawa 2003
506 Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie. Tom.2 – Prószyński i S-ka – Warszawa 2003
507 Heitlinger Max In the Nick of Time escape from nazis, war, sickness, boredom. An Autobiography 1899- /autobiografia bielszczanina/
508 Kacyzne Alter Chore perły i inne opowiadania. – Wyd. Dolnośląskie
509 De Vries Simon Philip Obrzędy i symbole Żydów – Wyd. WAM – Kraków 1999
510 Zabytki Kutury Żydowskiej w Województwie Śląskim – ŚCDK Katowice 2007
510 Rokicki Jarosław Schronisko żydowskie im. M. Nordaua na Hali Boraczej w Beskidzie Zachodnim (Beskid Żywiecki) w: Zabytki Kultury Żydowskiej w Województwie Śląskim – Katowice 2007
511 Gross Jan Tomasz Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści. – Wyd. Znak – Kraków 2008
512 Sakowicz Eugeniusz Rozmowy o islamie i dialogu. – Wyd. Polihymnia – Lublin 2007
513 Hohberg L. Ruth (Weiss) Getting Here. Ruth’s Story 1935-1949. – Publish America Baltimore – USA 2002 /wspomnienia bielszczanki Ruth Weiss/
514 Langer Jiri Dziewięć 9 bram do tajemnic chasydów. – Wyd. ZNAK – Kraków 1988
515 Samsonowska Krystyna „Z dziejów chasydyzmu w Małopolsce” w: Rocznik Sądecki Tom XXXIII – Nowy Sącz 2005
516 Cechy, które zwyciężają przeszkody. Zestaw plakatów o ludziach, którzy ratowali Żydów. Materiały dla nauczycieli do lekcji i Holocauście.
517 Słobodzianek Tadeusz Prorok Ilja. Nieprawdopodobna historia w XIV scenach.
518 Chodakiewicz Marek Jan Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944-1947. – IPN Warszawa 2008
519 Kania Ireneusz Opowieści Zoharu. – WL Kraków 1988
520 Żakiewicz Anna Witkacy 1885-1939 Warszawa 2006
521 Gondowicz Jan Bruno Schulz 1892-1942 Warszawa 2006
522 Dębowski Bartosz Życie i dokonania Karola Korna – /praca konkursowa/ Bielsko-Biała 2008
523 Seniow Anna Życiory i zasługi honorowego obywatela Bielska Salomona Pollaka /praca konkurskowa/ Bielsko-Biała 2008
524 Chojecka Ewa Zbiór felietonów: Izrael nieznany – spotkania z ludźmi, krajem i własną przeszłością. – Gazeta Uniwersytecka UŚ Katowice 1992,1993
525 Teki edukacyjne IPN Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej – Warszawa 2005
526 Teki edukacyjne IPN KL Auschwitz-Birkenau
527 Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach – NDAP Warszawa 1998
528 Selma Kurz
529 Auschwitz Birkenau – Sprawozdanie 2007
530 Murzyn N., Niesyto A., Josefowski E. Cisza co z nieba spływa. Cmentarz żydowski w Katowicach – Muzeum Historii Katowic
531 Pilarczyk Krzysztof Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce (XVI-XVIII wiek) – Kraków 2004
532 Slezkine Yuri Wiek Żydów. Dlaczego Żydzi odgrywają tak wybitną rolę w historii. – wyd. Nadir 2006
533 red. Pilarczyk Krzysztof Studia Judaica rok X nr 2 (20) 2007 – (badania zwojów z Qumran, „Czterech weszło do Pardes”)
534 Apfelbaum Marian Dwa sztandary. Rzecz o powstaniu w getcie warszawskim. – WL Kraków 2003
535 Singer Isaac Bashevis Niewolnik – wyd. Alfa Warszawa 1991
536 Dąbrowska Anna Dzieje sechów sukienników i postrzygaczy w Bielsku i Białej. – Bielsko-Biała 2004
537 Gosztyła M., Proksa M. Kirkuty Podkarpacia – Przemyśl 2001
538 Peterek Mieczysław Tatowe spóminki. – Jasienica 2002
539 Kapuściński Ryszard Busz po polsku. – Warszawa 2008
540 Nekropolie, kierkuty, cmentarze. Materiały pokonferencyjne Szczecin 2005
541 Ambroziewicz-Jacobs J., Hońdo L. Dlaczego należy uczyć o Holokauście? – UJ Kraków 2005
542 Brandstaetter Roman Moja podróż sentymentalna – wyd. W drodze Poznań 1995
543 Brandstaetter Roman Księga modlitw dawnych i nowych – wyd. W drodze Poznań 1996
544 Bielitz-Bialaer Rundbrief aus Hannover – nr 30, 15 Mai 2006.
545 Bielitz-Bialaer Rundbrief aus Hannover – nr 31, 15 November 2006
546 Mitteilungsblatt des Osterreichischen Heimatbundes Beskidenland. Wien nr 183, August 2005
547 Huppert Uri Izrael. Rabini i heretycy. – wyd. Res Polona Łódź 1992
548 Tuwim Julian Wiersze wybrane – BN Ossolineum Wrocław 1986
549 Moczarski Kazimierz Rozmowy z katem. – wyd. PIW Warszawa 1983
550 Czwojdrak Dariusz Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce. – Muzeum Grabonóg 2004
551 red. Chmiel Peter, Drabina Jan Die konfessionellen Verhältnisse im Teschner Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności. – Stiftung Haus Oberschlesien, Ratingen 2000
551 Spyra Janusz Rozwój organizacji żydowskich gmin wyznaniowych na Śląsku Cieszyńskim. [w:] Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności. – Stiftung Haus Oberschlesien, Ratingen 2000
551 Stepan Vaclav Antysemityzm i ruch narodowy na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku. [w:] Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności. – Stiftung Haus Oberschlesien, Ratingen 2000
552 oprac. Śledzikowski Tadeusz Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo bielsko-bialskie. – Warszawa 1995
553 LO im. M.Reja Bielsko-Biała Materiały z konkursu regionalnego „odkryć – dostrzec – zatrzymać” – Bielsko-Biała 1997
553 Caputa Agnieszka Przełom wieku XIX/XX jako rozkwit działalności żydowskiej na Żywiecczyźnie [w:] Materiały z konkursu regionalnego „odkryć – dostrzec – zatrzymać” – Bielsko-Biała 1997
553 Proszyk Jacek Spis nazwisk z nagrobków na cmentarzu żydowskim w Żywcu-Zabłociu. [w:] Materiały z konkursu regionalnego „odkryć – dostrzec – zatrzymać” – Bielsko-Biała 1997
553 Stolarczyk Barbara Działalność gospodarcza i kulturalna Żydów w Żywcu – Zabłociu w okresie międzywojennym 1918-1939. [w:] Materiały z konkursu regionalnego „odkryć – dostrzec – zatrzymać” – Bielsko-Biała 1997
554 LO im. M.Reja Bielsko-Biała Materiały z seminarium poświęconego tematyce żydowskiej – Bielsko-Biała 1998
554 Fijałkowski Paweł Dzieje Żydów w dawnej Polsce (XI-XVIIIw.) [w:] Materiały z seminarium poświęconego tematyce żydowskiej – Bielsko-Biała 1998
554 Proszyk Jacek Rodziny żydowskie ze Skoczowa i okolicy [w:] Materiały z seminarium poświęconego tematyce żydowskiej – Bielsko-Biała 1998
554 Bury Aleksandra O dawnej społeczności żydowskiej miasta Żywca i okolic w świetle zapisków w „Chronografii albo Dziejopisie Żywieckim” Andrzeja Komonieckiego. [w:] Materiały z seminarium poświęconego tematyce żydowskiej – Bielsko-Biała 1998
555 Sherwin Byron L. Duchowe dziedzictwo Żydów polskich. – wyd. Vocatio Warszawa 1995
556 Silberstein Abraham …stokroć tyle otrzyma… – dramatyczne dzieje mojego życia. – Cieszyn 2005
557 Statni oblastni archiv v Opave – Archiwum w Opawie – przewodnik
558 Grynberg Henryk Żydowska wojna – wyd. Czytelnik Warszawa 1989
559 Namysło Aleksandra, Kurpierz Tomasz Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu w latach 1939-1947 – IPN Bielsko-Biała 2002
560 Żeromski Stefan Nawracanie Judasza – wyd. Jakuba Mortkowicza Warszawa
561 Korczak Janusz Na koloniach letnich – wyd. Jakuba Mortkowicza Kraków 1946
562 Mortkowicz-Olczakowa Hanna Pod znakiem kłoska – wyd. PIW Warszawa 1962
563 Falcon Ted A Journey of Awakening. Kabalistic Meditations on the Tree of Life. – Seattle 2003
564 Żywulska Krystyna I survived Auschwitz – Warszawa 2004
565 Nyiszli Miklos I was doctor Mengele’s assistant – Oświęcim 2001
566
567 Johnson Eric A. Nazi Terror. The Gestapo, Jews adn Ordinary Germans. – New York 2000
568 Kornblum Józef Trzy miasta, trzy stacje życia. /Bielsko – Skoczów – Cieszyn/ [w:] Zwrot nr 10/94 Czeski Cieszyn
569 Hońdo Leszek Epitafia i symbolika żydowskiego cmentarza w Tarnowie – Tarnów 1992
570 Schoenberger Gerhard Der gelbe Stern. Die Judenverfolgung in Europa 1933 bis 1945 – wyd. Fischer Munchen 1982
571 Dattner Szymon Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce. – wyd. KiW Warszawa 1968
572 Scheller Gustav Operacja Exodus – Albrechtice 2002
573 Derban Jerzy Piąta rano – wiersze – Bielsko-Biała 1997
574 Zylberklang Chaim Z Żółkiewki do Izraela – Lublin 2003
575 Rosner Edmund Oswald Brüll – ein Literaturvermittler im multikulturellen Gebiet [w:] Österreich in Geschichte und Literatur nr 2 (269) 1994
576 Gerlich Marian G. Kwiatkowski Roman, Jochymczyk Józef, Szmyt Adolf, Pozostaniemy Romami… – Oświęcim 2002
577 Ajzensztajn Betti Ruch podziemny w ghettach i obozach. Materiały i dokumenty. – Centralna Żydowska Komisja Historyczna Warszawa 1946
578 Mark Bernard Męczeństwo i walka Żydów w latach okupacji. – Warszawa 1963
579 Kermisz Józef Powstanie w getcie warszawskim 19 kwietnia – 16 maja 1943. – Centralna Żydowska Komisja Historyczna Łódź 1946
580 Taffet Gerszon Zagłada Żydów żółkiewskich – Centralna Żydowska Komisja Historyczna Łódź 1946
581 Gelbard Izabela Pieśni żałobne getta – Katowice 1946
581 Tuwim Julian Julian Tuwim dla dzieci. W przekładzie na jidysz L. Olickiego – wyd. Idisz Buch Warszawa 1954
581 Tuwim Julian ridnyq rap Myvvve Naylvy
582 Auerbach Rachela Powstanie żydowskie Warszawa 1943. – Warszawa 1948 /język jidysz/ w książce pieczęć: „Bursa im. Gerszona Dua-Bogena przy Kom. Żyd. w Bielsku”
583 Galinski Ludwig Klein’s hebräische Sprach und Lese Fibel mit Anschauungsbildern. – Pilsen 1912
584 ŻIH, Żebrowski Rafał Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych 1918-1939. – ŻIH Warszawa 1993
585 Olicki L., Liberzon-Szwarcman M. Elementarz do nauki języka jidysz. – Warszawa 1958
586 Kamińska Ida 50 lat pracy artystycznej. – Warszawa 1967
587 Bratkowski Stefan Najkrótsza historia polski. – KAW Warszawa 1998
588 My favorite Hanukkah Book /dla dzieci/
589 Jednodniówka 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku. 3 października 1927 Bielsko 1927 [reprint]
590 Żydzi polscy. Katalog wystawy. Muzeum Narodowe w Krakowie. Kraków 1989
591 Tuszyńska Agada Rodzinna historia lęku Kraków 2005
592 Wyspiański Stanisław Hachathuna [Wesele], przekład B. Pomeranca /język jidysz/ Warszawa 1938
593 Mark Bernard Księga Bohaterstwa. Tom I. Powstanie w ghetcie warszawskim. /język jidysz/ – pieczęć: „Komitet Żydowski Bielsko Biała ul. Mickiewicza 2?” Łódź 1947
594 red. Dawid Fryszman „Hatkufa” kwartalnik I (IX) 1924 /język hebrajski/  [w książce odręczny wpis: „Sucho bez wodnaja, Gorkowskaja Oblass. Rotschild aus Wien, Herzschlag 1941 koniec październik”] Warszawa 1924
595 Singer Isaac Bashevis Opowieść o Królu Pól Warszawa 2002
596 Janicki Stanisław W starym polskim kinie Warszawa 1985
597 Flawiusz Józef Wojna Żydowska Poznań 1984
598 Langfus Anna Skazana na życie Warszawa 2008
599 Skibińska Alina Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich. Przewodnik archiwalno-bibliograficzny. Warszawa 2007
600 Kacyzne Alter Chore perły i inne opowiadania. Wrocław 1999
601 Fałszerze
602 Schonhaus Cioma Fałszerz paszportów. Niezwykłe losy żydowskiego grafika w ogarniętym wojną Berlinie. Katowice 2007
603 Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność. Lublin 2006
604 Czechowicz Józef W poszukiwaniu ukrytego miasta. Tom 2. Mapa miejsc. Lublin 2007
605 Leśmian Bolesław Wybór poezyj; ułożył i wstępem zaopatrzył Leopold Staff. Warszawa 1946 Sp. Wyd. Książka J. Mortkowiczowej
606 Kalendarz Szpilek 1957 Warszawa 1957
607 Oliner Samuel, Lee Kathleen Who Shall Live. The Wilhelm Bachner Story. Chicago 1996
608 Foer Jonathan Safran Wszystko jest iluminacją Warszawa 2003
609 Tec Nechama Daniel w jaskini lwa. Życie Oswalda Rufeisena. Warszawa 2008
610 Kapuściński Ryszard Heban Warszawa 2008
611 Tanikowski Artur Malarze żydowscy w Polsce cz.1 Warszawa 2006
612 Tanikowski Artur Malarze żydowscy w Polsce cz.1 Warszawa 2007
613 Rosner Edmund Beskidzkie ścieżki pisarzy Katowice 1982
614 Żurek Sławomir, Kubiszyn Marta red. Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie Lublin 2003
615 Lifschitz Daniel Z mądrości chasydów Kielce 2003
616 Bereś Witold, Burnetko Krzysztof Marek Edelman. Życie. Po prostu. Warszawa 2008
617 Yellin Tamar Księga domu Szeferów Warszawa 2008
618 Pilarczyk Krzysztof, Drabina Jan Religie starożytnego Bliskiego Wschodu Kraków 2008
619 Bartoszewski Władysław, Komar Michał Wywiad rzeka Warszawa 2006
620 Bartoszewski Władysław, Komar Michał …mimo wszystko. Wywiadu rzeki księga druga. Warszawa 2008
621 Meller Stefan, Komar Michał Świat według Mellera. Życie i historia: ku wolności. Warszawa 2008
622 Meller Stefan, Komar Michał Świat według Mellera. Życie i polityka: ku przyszłości. Warszawa 2008
623 Cylkow Izaak tłum. Psalmy Kraków Budapeszt 2008
624 Frister Roman Miłość niemożliwa Warszawa 2007
625 Studia Judaica nr 2(22) 2008 Rok XI Kraków 2008
626 LO im. M.Reja Bielsko-Biała Materiały z seminarium poświęconego tematyce żydowskiej – Bielsko-Biała 1998 Bielsko-Biała 1998
627 Sołga Henryk Niemcy sądzący i sądzeni 1939-2000 Kraków 2000
628 Pipera Franciszka, Świebocka Teresa red. Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 2008
629 Lemaire Andre red. Świat Biblii Wrocław 2001
630 Gądek Mariusz red. Wokół Strachu. Dyskusja o książce Jana T. Grossa. Kraków 2008
631 Głuchowski Piotr, Kowalski Marcin Nie trzeba mnie zabijać. Warszawa 2008
632 Grzesiuk Stanisław Pięć lat kacetu. Warszawa 2008
633 Borowski Tadeusz Wybór opowiadań. Warszawa 2008
634 Kertzer David Papieże a Żydzi. O roli Watykanu w rozwoju współczesnego antysemityzmu. Warszawa 2005
635 Hyman Clarissa Kuchnia żydowska. Przepisy i opowieści z całego świata. Warszawa 2004
636 Pietrasiewicz Tomasz Kręgi pamięci. Brama Grodzka Teatr NN Lublin 2008
637 Brama Grodzka Teatr NN Lublin
638 Kmiecik Piotr, Grużlewska Anna Dzierżoniów w obrazie i słowie. Dzierżoniów 2008
639 Księga pamiątkowa byłych gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii, Myślenic Izrael 1968
640 Jerozolima Królestwa Polskiego. Opowieść o żydowskim Lublinie. Lublin 2007
641 Zych Tadeusz Elimelech z Leżajska Tarnobrzeg 2003
642 Teki edukacyjne IPN Auschwitz. Pamięć dla przyszłości. Warszawa 2003
643 Molińska Joanna Zawarcie małżeństwa. [praca WSA Bielsko-Biała] Bielsko-Biała 2008
644 Więzik Ewelina „Ocalona pamięta” – historia Gerdy Weissman-Klein [praca VI LO Bielsko-Biała] Bielsko-Biała 2008
645 Jan Tadeusz Klimczok. Wódz zbójników beskidzkich. Legenda ludowa. Bielsko-Biała
646 Proszyk Jacek Bielski uczony i bibliofil – Salomon Joachim Halberstamm 1832-1900. Bielsko-Biała 2008
647 Piesch Robert Alexanderfeld. Das Jüngste Dorf der Deutschen Sprachinsel Bielitz-Biala 1990
648 Zollner Michael Alza wu de Putter wuor gesalza Dülmen 1988
649 60 Jahre nach der Verttreibung aus Bielitz in Branschweig Braunschweig 2006
650 Alberti Kazimiera Bunt lawin Warszawa 1927
651 Alberti Kazimiera Mój film Warszawa 1927
652 Alberti Kazimiera Pochwała życia i śmierci Poznań 1930
653 Alberti Kazimiera Ghetto potępione. Powieść o duszy żydowskiej. Instytut Wydawniczy Renaissance 1931
654 Alberti Kazimiera Ci którzy przyjdą. Powieść mieszczańska. Warszawa 1934
655 Alberti Kazimiera Godzina Kalinowa Kraków 1935
656 Alberti Kazimiera Usta Italii Warszawa 1936
657 Alberti Kazimiera Więcierz w głębinie Warszawa 1937
658 Alberti Kazimiera Wiosna w domu (scenariusz) Bielsko-Biała 1937
659 Alberti Kazimiera Serce zwierzęce – wyd. Tow. Ochrony Zwierząt w Bielsku i Związek Opieki nad Zwierzętami w Białej Biała Krakowska – Warszawa 1939
660 Kremsa Alois Die Wirtschaft von Bielitz-Biala und Umgebung Braunschweig 1999
661 Śpiewnik Jidysz Śpiewamy (Mir zingen) TSKŻ
662 Halberstamm Myriam Halberstamm / Rothenberg family documents 2003
663 Halberstamm Myriam Halberstam Chassidic Dynasty of Sanz and Biala
664 Głuchowski Piotr, Kowalski Marcin Odwet. Prawdziwa historia braci Bielskich. Warszawa 2009
665 Pankowski Marian Biwak pod gołym niebem (xero)
666 Polak Jerzy Śląsk Cieszyński wraca do Polski (Kalendarz Beskidzki) Bielsko-Biała 1994
667 Bergman Eleonora Synagogi, architektura żydowskiej modlitwy i tradycji. 2008
668 Jaworski Wojciech Wybory Samorządowe i parlamentarne w Bielsku w latach 1922-1938 Bielsko-Biała
669 Spyra Janusz Konwersje Żydów na Śląsku Cieszyńskim w XVII i XVIII w. Cieszyn
670 Miron Eliahu Bielsko-Biala /sefer/ Israel 1973
671 Berkowicz Michael Der Strophenbau in den Psalmen und seine ausseren Kennzeichen Wien 1910
672 Hanslik Erwin Biala, Eine Deutsche Stand in Galizien Wien 1909
673 Kopie rejestru ocalałych rejestrowanych w Komitecie Żydowskim w Bielsku 1945-1951
674 Szlagor Edward Wincenty W 60 rocznicę likwidacji andrychowskiego getta „Tych twarzy nie można zapomnieć”
675 Szternfinkiel Eliasz Zagłada Żydów Sosnowca Katowice 1946
676 Teatr Żydowski na Dolnym Śląsku Wrocław 2009
677 Ciecieląg Jerzy Powstanie Bar Kochby 132-135 po Chr. Zabrze 2008
678 Edelman Marek I była miłość w getcie Warszawa 2009
679 Bart Andrzej Fabryka muchołapek Warszawa 2008
680 Chabon Michael Związek żydowskich policjantów Warszawa 2007
681 Spyra Janusz Żydowskie gminy wyznaniowe na Śląsku Austriackim 1742-1918 Katowice 2009
682 Pysiak Krzysztof Kuchnia żydowska. Tradycje smaki i potrawy. Podróże kulinarne. Kraków 2008
683 Ochman Jerzy Filozofia oświecenia żydowskiego Kraków 2000
684 Czajecka Bogusława Stowarzyszenie Humanitarne „Schlaraffia” w Krakowie 1909-1938 Kraków 1996
685 Kimpen Geert Kabalista Warszawa 2010
686 Kuryluk Ewa Frascati Kraków 2009